Kontakt

516161697

e-mail

info@vasylherbal.pl

Otwarte

Od 8:00 do 16:00

Klawiterapia, to jedna z metod medycyny manualnej. Klawiterapia jest innowacyjną metodą, zaliczaną do terapii odruchowych, które wykorzystują procesy samonaprawcze organizmu.

Klawiterapia została stworzona na gruncie polskim, jednak czerpie ze zdobyczy dalekowschodniej akupresury i akupunktury oraz zachodniej refleksoterapii, a także technik medycyny manualnej (terapii manualnej), różnorodnych technik masażu czy suchego igłowania. Połączenie wszystkich tych technik tworzy kompleksową metodę leczenia.

W Klawiterapii stosuje się, wyróżniający się na tle innych terapii, niecodzienny podział pacjentów. Opierając się na arystotelesowsko-hinduskiej typologii można wyróżnić pięć typów „człowieka”, nazwanych jak pięć żywiołów, czyli: ziemia, powietrze, ogień, woda, eter, które dzielą pacjentów ze względu na wiele zmiennych, takich jak przykładowo: nadrzędny układ regulacyjny, jakość poczucia kinestetyki, rodzaj reakcji na ból czy typ budowy anatomicznej i tkankowej. Wypadkowa wszystkich zmiennych sugeruje, które techniki należy zastosować jako pierwsze, aby osiągnąć zadowalający efekt terapeutyczny w odniesieniu do danego żywiołu.

W skład klawiterapi wchodzą różnorodne techniki manualne, wśród których nie można pominąć: manipulacji krótkodźwigniowych, mobilizacji stawów, pinowania, czyli dziobania skóry specjalnymi gwoździami, suchego igłowania czy technik mięśniowo-powięziowych. Całokształt charakteryzuje się unikaniem schematycznego postępowania.

Poznając bliżej tajniki klawiterapia, natrafi się na autorską koncepcję łańcuchów synkinetycznych oraz stref sympatykotonii, które ze względu na swój kształt porównywane są do ośmiornic. Łańcuchy synkinetyczne stanowią pewnego rodzaju mapę, według której terapeuta analizuje pacjenta w poszukiwaniu dysfunkcji oraz dobiera, odpowiednio dopasowane do danej osoby, postępowanie lecznicze. Wyżej wymienione łańcuchy stanowią coś w rodzaju archaicznych wzorców ruchu, głównie gadzich i ssaczych, nabywanych w procesie ontogenezy. Zatem lokomotoryka, odżywianie, mowa niewerbalna czy oddychanie są czynnościami łańcuchowymi. Zespół mięśni podrzędnych w stosunku do układu pozapiramidowego przy wykonywaniu powyższych czynności kinematycznych nazywa się właśnie łańcuchem synkinetycznym (np. wykroku lub odbicia).

Klawiterapia jest w pełni nieinwazyjną metodą, która uciska i stymuluje określone punkty na ciele człowieka przy pomocy pinów, czyli miedzianych gwoździ czy noży (katów), co ważne, skóra nie jest wtedy przebijana. Bodźcowanie skóry pobudza wybrane ośrodki w mózgu. Dzięki temu układ mięśniowy czy więzadłowy odbiera sygnały z odpowiadających im części mózgu, co prowadzi do odruchowego rozluźnienia zgromadzonych napięć i zmniejszenia bólu.

Klawiterapia zalecana jest przede wszystkim przy różnych schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych, do których można zaliczyć:

  • bóle mięśniowo-powięziowe,
  • bóle głowy,
  • bóle kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego,
  • bóle przeciążeniowe,
  • stany pourazowe i pooperacyjne,
  • ograniczenia zakresu ruchów w stawach.

Recommended Articles

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: